א


אוחובסקי אביגדור

צייר

אדיבה אור

ציירת

אור משה

אוונצ'נקו -ברוקמן לריסה

אטר רמי

פסל

רמי אָטֵר, יליד 1960, אמן, פסל, מתמקד בפיסול מופשט וסימבוליסטי בברזל.

קרא עוד

אידיסיס רעיה (רובינה)

ציירת

מציירת תמונות נוף,דומם,פרחים-מופשט וראליסטי.

קרא עוד

אייזנשטיין בלה

איתן רונית

פסלת

רונית איתן, מפסלת בחמר וברשת בעיקר פסלים פיגורטיביים.

קרא עוד

אלוף אילנה

ציירת

אקרליק על בד. הסגנון מופשט

קרא עוד

אלכסיי חוה

אמיר כרמלה

אפטר נחמה

אשר מלכי-מרלן

אשרי שרה

שרה אשרי - ציירת. ציורי משרים אופטימיות, צבעוניות ושמחת חיים, כפי שאני רואה את העולם.

קרא עוד