אידיסיס רעיה (רובינה)


ציירת

מציירת תמונות נוף,דומם,פרחים-מופשט וראליסטי.