איתן רונית


איתן רונית
פסלת

רונית איתן, מפסלת בחמר וברשת בעיקר פסלים פיגורטיביים.

הפסלים יצוקים מברונזה, פוליאסטר ושיש.
הדמויות ביצירות הם כריקוד החיים, היוצרות תנועה ודינאמיות מתמשכת ומשתנה.