בן אהרון יונה


בן אהרון יונה

מפסלת בחוטי ברזל ורשת ברזל