ברוכי חנה


ברוכי חנה

מציירת נוף ישראלי בצבעי שמן על בד