02 May

חברים וחברות שלום 

ביום רביעי קיימנו אסיפה כללית כמקובל וכנדרש. מייחלים להמשך שיתופי פעולה שלכם. תודה לכל מי שכיבד והגיע... לידיעתכם עדיין רבים מכם לא שילמו דמי חבר שנתיים. 

יום טוב שרה רז 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.