שחר דוד שפילמן


שחר דוד  שפילמן


אתה המעשים שלך
ואני הציור שלי