אמנית החודש ישראלוב דינה

מעבודותיה של ישראלוב דינה