פ


פויר אפרת

פולק דבורה

אמנית , למדתי בבית ספר הגבוה לציור ופסול רמת גן וכן אצל בתיה מגל ,רבקה רוזנטל.

קרא עוד

פוני צביה

עוסקת בציור, פיסול , צילום , מיחזור...

קרא עוד

פינקלשטיין אלישבע

פינקלשטרן דוד

פלד ניצה

פלוט מנחם

פלוט חנה

פסטרנק רחל

פרלסון יעקב