פ


פויר אפרת

פולק דבורה

אמנית , למדתי בבית ספר הגבוה לציור ופסול רמת גן וכן אצל בתיה מגל ,רבקה רוזנטל.

קרא עוד

פוני צביה

עוסקת בציור, פיסול , צילום , מיחזור...

קרא עוד

פינקלשטיין אלישבע

ציירת

פינקלשטרן דוד

צייר

פלד ניצה

פלוט מנחם

מפסל בזכוכית

פלוט חנה

ציירת

פסטרנק רחל

ציירת

פרלסון יעקב

פיאלקוב רינה

ציירת

קרא עוד

פורז ענת

צלמת