ח


חביב פנינה

חיימוף יהודית

אביבה חזק

חנקין כץ יעל

אמנית וחוקרת דתות