יעקובוביץ אלחנן

יעקובסון פנינה

ציירת

ישראלוב דינה

ציירת