אמנית חודש - אלינה מרינובסקי יזרצקי

מ עבודותיה של אלינה מרינובסקי יזרצקי