מאי 2016 - גדעון וייס


אמן החודש גדעון וייס

האיש עם הכובע והנוצה

המבט בפרופיל

הכביש התחתי

המערה

המבט החוקר