ספטמבר 2015 - אתי כהן


אמנית החודש היא אתי כהן

בית בערבה

בכפר

בריאה

גדות הנחל

זוהר

חורבן

יער