הדר הרצל
פסל

עוסק באומניות שונות בעיקר בפיסול באבן. פסלי חוצות. כמו כן עוסק בצילום.