הדר הרצל


הדר הרצל

עוסק באומניות שונות בעיקר בפיסול באבן. פסלי חוצות. כמו כן עוסק בצילום.