ללום נילי
ציירת

אמנית ציירת.

 מציירת בסגנון ריאלסטי פיגורטיבי נופים ודמויות. משתתפת בתערוכות רבות.