לפיד שרית

אמנית רב תחומית עובדת ב זכוכית בטכניקת פיוזיניג ועוסקת באומנות ריידי מייד