יליד פתח תקוה  מפסל בזכוכית ומתכות למד אמנות זו בארה"ב מציג בתערוכות ברחבי הארץ