פולק דבורה


פולק דבורה

אמנית , למדתי בבית ספר הגבוה לציור ופסול רמת גן וכן אצל בתיה מגל ,רבקה רוזנטל.