פרגר משה

צייר צלם וצפר. חבר בעמותה מהקמתה. מצלם טבע בעלי חיים ציפורים ונוף. מצייר בעלי חיים