קויפמן  אירית

מציירת מזה שנים בעיקר בשמן על קנווס