רוזנבלום צפורה


רוזנבלום צפורה

ציפי רוזנבלום. נופי הארץ הם השראתי. הציור הוא שמחת החיים והאופטימיות שלי, שלנו.

ציפי רוזנבלום - אמנית