רוט אתי


רוט אתי

אתי רוט,  מציירת בשמן נופים ופורטרטים.

רוט אתי