שדר ביליה

יוצרת מקורית בציור ובצורפות.עבודותי הוצגו בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות.ציורי נובעים מהתת מודע. מתגבשים תוך כדי העבודה.