צלילים על הגדרליצן מנגן בקתרוס- מחוה לפרנס הלס - ללום נילי